Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé

Ví dụ:

  • Bạn mua hàng CS:GO và thanh toán vào ngày 15/03, bạn sẽ nhận hàng lúc 15h ngày 23/03 (tức là vào 15h của ngày thứ 8 tính từ lúc bạn thanh toán)
  • Bạn mua hàng Dota 2 và thanh toán vào 17h ngày 15/03, bạn sẽ nhận hàng lúc 19h ngày 22/03 (tức là đúng 7 ngày kể từ lúc thanh toán)

Ngoài ra nếu là hàng Gift Once, bạn sẽ nhận hàng ngay nếu add friend steam shop đủ 30 ngày. Nếu chưa bạn phải add đủ 30 ngày mới nhận được gift.