Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng

– Đối với Item Dota 2: Giao hàng tro ng ngày sau khi bạn thanh toán, tuy nhiên vẫn có tỷ lệ rất nhỏ một số set có thể không có hàng ngay lúc bạn order, phải gửi hàng sau, bên mình sẽ thông báo cụ thể nếu có.

– Đối với Skin CS:GO: Vì quy định trade của Steam đối với Skin CS:GO nên Skin CS:GO trên shop mình đều là hàng order 7 ngày nhận nhé.

Ví dụ: bạn mua hàng CS:GO và thanh toán vào ngày 15/03, bạn sẽ nhận hàng lúc 15h ngày 23/03 (tức là vào 15h của ngày thứ 8 tính từ lúc bạn thanh toán)