Sticker

Sticker

Vì số lượng sticker rất lớn nên shop không thể cập nhật hết lên trang chủ. Các bạn cần mua Sticker có thể vào link này:

Sticker

Sau đó gõ tên team hoặc player cần tìm vào. Bạn cần mua sticker nào thì báo tên với shop, bên mình sẽ check lại và báo giá cho bạn 😀