Random Trash Mythical

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Mythical không có giá trị cao, được gửi ngẫu nhiên và không đc lựa item.

ITEMS TƯƠNG TỰ