Random Trash Mythical

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Mythical không có giá trị cao, được gửi ngẫu nhiên và không đc lựa item.

ITEMS TƯƠNG TỰ