Random Trash Mythical

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, các bạn lưu ý thời gian giao hàng (trừ hàng Gift Once) là 7 ngày nhé :(

Mythical không có giá trị cao, được gửi ngẫu nhiên và không đc lựa item.

ITEMS TƯƠNG TỰ