Pressure Regulator (Gift Once – Còn 1)

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Hàng gift, phải kết bạn trên 30 ngày mới nhận đc nhé.
Các bạn có thể thanh toán trước 100% hoặc đặt cọc 50% để đc giữ slot.

ITEMS TƯƠNG TỰ