Kinetic: Pits of Omoz

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, item Dota 2 (Trừ hàng Gift Once) sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày nhé :(

Kinetic: Pits of Omoz Autoattack animation
Eye of Omoz

Eye of Omoz

Loadout

ITEMS TƯƠNG TỰ