Kinetic: Flames of the Pyre

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, item Dota 2 (Trừ hàng Gift Once) sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày nhé :(

Kinetic: Flames of the Pyre Autoattack animation
Pyre

Pyre

ITEMS TƯƠNG TỰ