Jewel of Aeons

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, các bạn lưu ý thời gian giao hàng (trừ hàng Gift Once) là 7 ngày nhé :(

Chỉ có thể nhận được từ mở Immortal Treasure II 2015.
Sau 31/08 sẽ có hàng bán lẻ bên ngoài.

ITEMS TƯƠNG TỰ