Forgotten Fate (Gift Once – Còn 5)

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Bạn phải kết bạn steam đủ 30 ngày mới nhận đc hàng gift once nhé, gift nhận ngay. (1 ngày max 8 lượt)

ITEMS TƯƠNG TỰ