Floodmask

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Nhận đc từ mở Trove Carafe 2015

 

ITEMS TƯƠNG TỰ