Faceless Rex

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Có tỷ lệ nhận được rất nhỏ khi mở The International 2015 Collector’s Cache.
Có hàng 7 ngày sau khi thanh toán.

ITEMS TƯƠNG TỰ