Dota Plus – Đăng ký 1 tháng

Giá cũ: 94.500 ₫

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

DOTA PLUS
KỈ NGUYÊN MỚI CỦA BATTLE PASS
Hàng chỉ gift once cho bạn nào đã Add Steam shop trên 30 ngày nhé!
aaaaaaaa

ITEMS TƯƠNG TỰ