Combo 13 Set + Sven Nemestice Cache 2021 Gift Once

Bạn cần trợ giúp?

Lưu ý: Vì chính sách của Steam, thời gian giao hàng (trừ hàng gift once) là 7 ngày nhé.

Bạn phải kết bạn steam đủ 30 ngày mới nhận đc hàng gift once nhé, gift nhận ngay. (1 ngày max 8 lượt/14 set nhận trong 2-3 ngày)

ITEMS TƯƠNG TỰ