Bladeform Legacy

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Có hàng ngay không phải chờ 7 ngày nhé 🙂

ITEMS TƯƠNG TỰ