Black Nihility

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, các bạn lưu ý thời gian giao hàng (trừ hàng Gift Once) là 7 ngày nhé :(

Item nhận được từ việc mở Immortal Treasures I.

Có hàng bán lẻ sau ngày 31/08/2015.

ITEMS TƯƠNG TỰ