Barren Crown

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Item nhận được từ việc mở Immortal Treasures I.

Có hàng bán lẻ sau ngày 31/08/2015.

ITEMS TƯƠNG TỰ