B.U.S.T.E.R (Gift Once – Còn 4)

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update của Steam, các bạn lưu ý thời gian giao hàng (trừ hàng Gift Once) là 7 ngày nhé :(

Bạn phải kết bạn steam đủ 30 ngày mới nhận đc hàng gift once nhé, gift nhận ngay. (1 ngày max 8 lượt)

ITEMS TƯƠNG TỰ