Arms of Desolation

Bạn cần trợ giúp?

Vì Update mới nhất Của Steam ngày 26/05/2020, item Dota 2 sẽ có thời gian nhận hàng là 7 ngày như CSGO nhé :(

Chỉ có thể nhận được từ mở Immortal Treasure II 2015.
Sau 31/08 sẽ có hàng bán lẻ bên ngoài.

ITEMS TƯƠNG TỰ